skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

Chỗ ở
Loại Tên Liên hệ Địa chỉ
Khách sạn du lịch Khách sạn Pullman Ambassador +82-55-600-0700 332 Woni-daero, Uichang-gu, Changwon (Daewon-dong)
Khách sạn du lịch Khách sạn du lịch rồng +82-55-237-1001 22-5 Changwon-dae-ro 363 beon-gil, Uichang-gu, Changwon (Palyong-dong)
Khách sạn du lịch Khách sạn du lịch Avenue +82-55-263-7200 5 Yongji-ro 169 beon-gil, Uichang-gu, Changwon (Yongho-dong)
Khách sạn du lịch Khách sạn Changwon +82-55-283-5551 14 Jungang-daero 39 beon-gil, Seongsan-gu, Changwon (Jungang-dong)
Khách sạn du lịch Khách sạn Quốc tế +82-55-281-1001 69 Jungang-daero, Seonsan-gu, Changwon (Jungang-dong)
Khách sạn du lịch Khách sạn du lịch Canbera +82-55-268-5000 4 Jungang-daero 61 beon-gil, Seongsan-gu, Changwon (Jungang-dong)
Khách sạn du lịch Khách sạn du lịch Savoy +82-55-247-4455 39 Samho-ro, Masanhappo-gu, Changwon (Sanho-dong)
Khách sạn du lịch Khách sạn du lịch Masan +82-55-245-0070 285 Susan 1 gil, Masanhappo-gu, Changwon (odong-dong)
Khách sạn du lịch Khách sạn du lịch Rivera +82-55-245-3033 317 Haean-daero, Masanhappo-gu, Changwon (Sinpo-dong 2 ga)
Khách sạn du lịch Khách sạn du lịch Masan M +82-55-223-0550 367 Haean-daero, Masanhappo-gu, Changwon (Dongseong-dong)
Khách sạn du lịch Khách sạn du lịch Ariang +82-55-294-2211 24 Masanyeokgwangjang-ro, Masanhoewon-gu, Changwon (Seokjeon-dong)
Khách sạn du lịch Khách sạn Green June +82-55-552-9001 2223 Jinhae-daero, Jinhae-gu, Changwon (Yongwong-dong)
Khách sạn du lịch Khách sạn Nice +82-55-552-8090 60-7 Yongwondong-ro 221 beon-gil, Changwon (Yongwon-dong)
Khách sạn du lịch Khách sạn Utopoa +82-55-547-2660 2116 Jinhae-daero, Jinhae-gu, Changwon (Du-dong)
Khách sạn du lịch Khách sạng Coreana +82-55-541-0162 42 Gaju-ro, Jinhae-gu, Changwon (Gaju-dong)
Các loại chỗ ở khác Nhà nghỉ suối nước nóng Mageumsan (Buk-myeon) +82-55-299-7007 8 Cheonju-ro 1150 beon-gil, Buk-myeon, Uichang-gu, Changwon 
Các loại chỗ ở khác Nhà nghỉ suối nước nóng Hani +82-55-299-5388 14-18 Cheonju-ro 1173 beon-gil, Buk-myeon, Uichang-gu, Changwon 
Các loại chỗ ở khác )gần cầu Yeonuk đảo Jeodo) Nhà nghỉ Seaside +82-55-222-0744 1609 Haeyanggwangwang-ro, Gusan-myeon, Masanhappo-gu, Changwon
Các loại chỗ ở khác )gần cầu Yeonuk đảo Jeodo) Nhà nghỉ Kumegungjeon +82-55-222-7060 1317-112 Haeyanggwangwang-ro, Gusan-myeon, Masanhappo-gu, Changwon