skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

Mua sắm
Số Thứ tự Loại Tên Liên hệ Địa chỉ
1 Chợ chính Homeplus Changwon +82-55-270-8000 415 Changwon-daero, Uichang-gu, Changwon (Palyong-dong)
2 Chợ chính Lotte Mart Changwon +82-55-385-2500 320 Woni-daero, Uichang-gu, Changwon (Daewon-dong)
3 Chợ chính Lotte Mart Jungang +82-55-240-2500 123 Jungang-daero, Seongsan-gu, Changwon (Jungang-dong)
4 Chợ chính E-mart Changwon +82-55-211-1050 680 Woni-daero, Seonsan-gu, Changwon (Jungang-dong)
5 Khu mua sắm Daedong Department Store +82-55-266-3900 115, Dongsan-ro, Seongsan-gu, Changwon (Sangnam-dong)
6 Khu mua sắm Khu mua sắm Lotte +82-55-279-2500 124 Jungang-daero, Seonsan-gu, Changwon (Sangnam-dong)
7 Chợ chính E-Mart +82-55-711-1234 3 Seoseong-ro, Masanhappo-gu, Changwon (Jungang-dong 3 ga)
8 Chợ chính Lotte Mart Masan +82-55-230-2500 33 Sinmasansijang-gil, Masanhappo-gu, Changwon (Changpo-dong 3 ga)
9 Khu mua sắm Khu mua sắm Daewoo +82-55-240-5000 18 Dongseodong-ro, Masanhappo-gu, Changwon (Sinpo-dong 2 ga)
10 Khu mua sắm Khu mua sắm Shinsegae +82-55-240-1042 251 Happo-ro, Masanhappo-gu, Changwon (Sanho-dong)
11 Chợ chính Homplus Masan +82-55-259-8000 56 Samho-ro, Masanhoewon-gu, Changwon (Yangdeok-dong)
12 Chợ chính Hanaro Mart +82-55-232-0114 23 Yutongdanji-ro, Naeseo-eup, Masanhoewon-gu, Changwon
13 Chợ chính Lotte Mart Jinhae +82-55-540-1051 762 Jinhae-daero, Jinhae-gu, Changwon (Seok-dong)
14 Chợ chính Homeplus Jinhae +82-55-540-8000 356 Chungjang-ro, Jinhae-gu, Changwon (i-dong)