skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

  • NUBIJA là một hệ thống cho thuê xe đạp công cộng tự động đã được áp dụng công nghệ phổ biến để sử dụng thuận tiện và dễ dàng ở bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào, và nó là một từ ghép của NUBIDA (du lịch xung quanh) và ý nghĩa JAJEONGEO (xe đạp) nghĩa là “Tự do đi lại xung quanh thành phố Changwon”

Hướng dẫn phí sử dụng Nubija

Cách sử dụng
Phân biệt Hội viên Không phải hội viên
Thời gian sử dụng Có thể sử dụng từ 4 giờ sáng đến 1 giờ sáng ngày hôm sau
Đối tượng sử dụng Đủ 13 tuổi (Người có thể sử dụng xe đạp được)
Phí tham gia o Hội viên năm(365 ngày) : 30,000won
o Hội viên nửa năm(180ngày) : 18,000won
o Hội viên tháng(30ngày) : 4,000won
o Hội viên tuần(7ngày) : 2,000won
o Phí sử dụng 1 ngày : 1,000won
Phí thời gian chờ vượt quá o Sau khi chờ trong vòng 90phút: Không mất phí thêm
Sau 2 tiếng thuê: 500 Won cho 30 phút
o Phí chờ cơ bản vượt quá 30 phút mất 500won
o Chờ dưới 90 phút: Không mất thêm phí
o Vượt quá thời gian chờ cơ bản 30 phút mất 1000won
Dịch vụ khách hàng : 1577-2114 nubija.changwon.go.kr
Liên kết tới Catalog điện tử download