skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

Các thư viện hiện tại

Các thư viện hiện tại
Tên Thời gian đóng cửa Địa chỉ Liên hệ
Thư viện Uichang - Các thứ Sáu
- Các ngày nghỉ lễ trừ Chủ Nhật
- Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và cách ngày nghỉ lễ tạ ơn
50 Yongho-ro, Uichang-gu, Changwon, Gyeongnan +82-055-225-7341
Thư viện Bom của Gohyang - Các thứ Sáu
- Các ngày nghỉ lễ trừ Chủ Nhật
- Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và cách ngày nghỉ lễ tạ ơn
32 Pyeongsan-ro 135 beon-gil, Uichang-gu, Changwon, Gyeongnam +82-055-225-7377
Thư viện Seonsan - Các thứ Sáu
- Các ngày nghỉ lễ trừ Chủ Nhật
- Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và cách ngày nghỉ lễ tạ ơn
47 Oei-ro, Seonsan-gu, Changwon, Gyeongnam +82-055-225-7401
Thư viện Sangnam - Các thứ Sáu
- Các ngày nghỉ lễ trừ Chủ Nhật
- Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và cách ngày nghỉ lễ tạ ơn
810 Woni-daero, Seongsan-gu, Changwon, Gyeongnam +82-055-225-7411
Thư viện Happo Masan - Các thứ Sáu
- Các ngày nghỉ lễ trừ Chủ Nhật
- Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và cách ngày nghỉ lễ tạ ơn
22 Wolyeong-dong 16 gil, Masanhappo-gu, Changwon, Gyeongnam +82-055-225-7441
Thư viện Hoewon Masan - Các thứ Sáu
- Các ngày nghỉ lễ trừ Chủ Nhật
- Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và cách ngày nghỉ lễ tạ ơn
558, 3.15-daero, Masanhoewon-gu, Changwon, Gyeongnam +82-055-225-7471
Thư viện Naeseo - Các thứ Sáu
- Các ngày nghỉ lễ trừ Chủ Nhật
- Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và cách ngày nghỉ lễ tạ ơn
79 Sampung-ro, Naeseo-eup, Masanhoewon-gu, Changwon, Gyeongnam +82-055-225-7491
Thư viện trường tiểu học Jungri - Các thứ Sáu
- Các ngày nghỉ lễ trừ Chủ Nhật
- Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và cách ngày nghỉ lễ tạ ơn
22 Hogyean-gil, Naeseo-eup, Masanhoewon-gu, Changwon, Gyeongnam +82-055-225-7492
Thư viện Jinhae - Các thứ Sáu
- Các ngày nghỉ lễ trừ Chủ Nhật
- Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và cách ngày nghỉ lễ tạ ơn
141 Chungjang-ro, Jinhae-gu, Changwon, Gyeongnam +82-055-225-7521
Thư viện Dongbu - Các thứ Sáu
- Các ngày nghỉ lễ trừ Chủ Nhật
- Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và cách ngày nghỉ lễ tạ ơn
66 Yongjae-ro, Jinhae-gu, Changwon, Gyeongnam +82-055-225-7531