skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

Gọi dịch vụ cấp cứu Y tế

Gọi dịch vụ cấp cứu Y tế
Thông tin bệnh viện và tư vấn 1339
Gọi dịch vụ cấp cứu Y tế list
Tên Liên hệ Số điện thoại khẩn cấp Địa chỉ
Bệnh viện Metro 055-259-7700 3 Pyeongsan-ro 219 beon-gil Uichang-gu, Changwon (Jung-dong)
Bệnh viện Lao động Phúc lợi Changwon 055-282-5111 280-0400 721 Changwon-daero Seonsan-gu, Changwon (Jungang-dong)
Trung tâm Y tế Segwang Changwon 055-261-9000 674 Woni-daero Seongsan-gu, Changwon (Sangnam-dong)
Bệnh viện Trung tâm Changwon 055-289-9111 289-9119 40-4 Daeam-ro Seongsan-gu, Changwon (Namyang-dong)
Bệnh viện Hanmaeum 055-267-2000 268-7333  21 Wonidae-ro 682 beon-gil Seongsan-gu, Changwon (Sangnam-dong)
Bệnh viện Fatima Changwon 055-270-1000 270-1119 45 Changi-daero, Uichang-gu, Changwon (Myeongseo-dong)
Bệnh viện MH Yeonse 055-243-0100 240-7777 76, 3·15-daero, Masanhappogu, Changwon (Wolnam-dong 2ga)
Trung tâm Y tế Masan Changwon 055-249-1000 249-1119 231, 3·15-daero, Masanhappogu, Changwon (Jungang-dong 3ga)
Bệnh viện Taebong Masan 055-271-9500 2 Dongjeongogae-ro, Jindong-myeon, Masanhappo-gu, Changwon
Bệnh viện Yegyeong 055-249-555 25 Jungangseo 1gil, Masanhappogu, Changwon (Daeseong-dong 2ga)
Bệnh viện Cheukchu 055-223-9000 238, 3·15-daero, Masanhappogu, Changwon (Jungang-dong 3ga)
Bệnh viện Đông Masan 055-290-5114 290-5000 681, 3·15-daero, Masanhoewon-gu, Changwon (Seokjeon-dong)
Bệnh viện Đại học Sungkyunkwan Samsung Changwon 055-290-6000 290-6111 158 Palyong-ro, Masanhoewon-gu, Changwon (Hapseong-dong)
Bệnh viện Đa khoa Chunga 055-230-1500 230-1700 67 Gwangryeocheonseo-ro, Naeseo-eup, Masanhoewon-gu, Changwon
Bệnh viện Semyung mới 055-540-750 42 Yongwonseo-ro, Jinhae-gu, Changwon (Yongwon-dong)
Bệnh viện Nội khoa và chỉnh hình Seokdong 055-551-5208 91 Naengcheon-ro, Jinhae-gu, Changwon (Seok-dong)
Bệnh viện Segwang Jinhae 055-540-3700 540-3777 55-1 Jungwondong-ro, Jinhae-gu, Changwon (Jungang-dong)
Bệnh viện Yonse Jinhae 055-548-7700 548-7789 13 Haewon-ro 32 beon-gil, Jinhae-gu, Changwon

Các số gọi khẩn cấp và các đặc biệt

Các số gọi khẩn cấp và các đặc biệt
Báo cáo tội phạm 112
Báo cáo gián điệp Triều Tiên 113
Báo cáo chống khủng bố mạng 118
Phòng cháy chữa cháy khẩn cấp 119
Báo cáo buôn lậu 125
Báo cáo người phạm tội ma túy 127

Các dịch vụ thông tin cuộc sống

Các dịch vụ thông tin cuộc sống
Hướng dẫn thời gian chuẩn 116
Dự báo Thời tiết 131
Trợ giúp pháp lý 132
Thông tin Du lịch 134
Điện thoại du lịch Hàn Quốc (Thông tin du lịch) 1330
Thông tin giao thông 1333
Thông tin tài chính 1369