skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

Trung tâm tư vấn Danuri Trung tâm tư vấn Danuri

Mang lại hạnh phúc cho các gia đình đa văn hoá Cung cấp dịch vụ dịch thuật nhằm
đưa đến sự giao tiếp thân thiện cho quý khách
※ Trang web Hỗ trợ gia đình đa văn hóa Trang chủ Danuri - Website Tiếng Việt
Giới thiệu về Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa +82-55-225-3951 Trung tâm Hỗ trợ gia đình đa văn hóa Changwon - Tiếng Hàn +82-55-245-8746 Trung tâm Hỗ trợ gia đình đa văn hóa Masan - Tiếng Hàn +82-55-256-8779 Thư viện dành cho trẻ em gia đình đa văn hóa Changwon - Tiếng Hàn +82-55-277-8779 Trung tâm dành cho lao động nhập cư tại Gyeongnam - Tiếng Hàn Kiến thức và thông tin cần biết ở Hàn Quốc - Tiếng Việt Chương trình hoạt động của Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Thành phố Changwon - Tiếng Việt

Trung tâm dịch vụ Danuri(1577-5432) là gì?

Là Trung tâm hỗ trợ các gia đình đa văn hóa thuộc Bộ Bình đẳng giới và gia đình, cung cấp các thông tin về cuộc sống khác nhau nhằm giúp các cô dâu Hàn quốc thích nghi hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt tại Hàn quốc và cung cấp dịch vụ tư vấn dành cho các gia đình đa văn hóa .... với 10 ngôn ngữ khác nhau như Tiếng Trung, tiếng Việt, ...
※ Ngôn ngữ: Tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Phillipin, tiếng campuchia, tiếng Mông cổ, tiếng Thái, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Hàn