skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

Cultural Site Course

Hướng dẫn tham quan
Chùa UiRim 3 tầng tháp → Phòng đón khách huyện JinHae → Wol Young Dae → Monggo Jeong → Nhà ở của Kim Jong Yong → trường học quận Changwon → nhà Changwon → thành bao Sungsan → Chùa Bulgok → Chùa SeongJu → Chùa SeongHeung → Thành bao Ungcheon
Các địa điểm chính
Chùa UiRim 3 tầng tháp
[Chùa UiRim 3 tầng tháp]
Phòng đón khách huyện JinHae
[Phòng đón khách huyện JinHae]
Wol Young Dae
[Wol Young Dae]
Monggo Jeong
[Monggo Jeong]
Nhà ở của Kim Jong Yong
[Nhà ở của Kim Jong Yong]
trường học quận Changwon
[trường học quận Changwon]
nhà Changwon
[nhà Changwon]
thành bao Sungsan
[thành bao Sungsan]
Chùa Bulgok
[Chùa Bulgok]
Chùa SeongJu
[Chùa SeongJu]
Chùa SeongHeung
[Chùa SeongHeung]
Chùa SeongHeung
[Chùa SeongHeung]