skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

Ngày đầu tiên

Hướng dẫn tham quan
Bảo tàng nghệ thuật Moonsin → Monggo Jeong → Chợ cá Masan → tháp đá núi Paryong → Công viên điêu khắc trên núi Jangbok → Roman Story → Công viên sinh thái đất liền → Jinhaeru → Công viên Hải Dương → Công viên Hwindolmae → tượng đài cột buồm → Waeseong of Angol → Chùa SeongHeung
Các địa điểm chính
Bảo tàng nghệ thuật Moonsin
[Bảo tàng nghệ thuật Moonsin]
Monggo Jeong
[Monggo Jeong]
Chợ cá Masan
[Chợ cá Masan]
tháp đá núi Paryong
[tháp đá núi Paryong]
Công viên điêu khắc trên núi Jangbok
[Công viên điêu khắc trên núi Jangbok]
Roman Story
[Roman Story]
Công viên sinh thái đất liền
[Công viên sinh thái đất liền]
Jinhaeru
[Jinhaeru]
Công viên Hải Dương
[Công viên Hải Dương]
Công viên Hwindolmae
[Công viên Hwindolmae]
tượng đài cột buồm
[tượng đài cột buồm]
Waeseong of Angol
[Waeseong of Angol]
Chùa SeongHeung
[Chùa SeongHeung]