skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

Gói 1

Hướng dẫn tham quan
Nhà ở của Kim Jong Yong → trường học quận Changwon → Suối nước nóng núi Mageum → hồ chứa nước Junam → Trung tâm hội nghị triển lãm CECO → công viên Samdong → nhà Changwon → chùa Bulgok → chùa SeongJu → thành bao Sungsan
Các địa điểm chính
Nhà ở của Kim Jong Yong
[Nhà ở của Kim Jong Yong]
trường học quận Changwon
[trường học quận Changwon]
Suối nước nóng núi Mageum
[Suối nước nóng núi Mageum]
hồ chứa nước Junam
[hồ chứa nước Junam]
Changwon Exhibition Convention Center
[Trung tâm hội nghị triển lãm CECO]
công viên Samdong /
[công viên Samdong]
nhà Changwon /
[nhà Changwon]
chùa Bulgok
[chùa Bulgok]
chùa SeongJu
[chùa SeongJu]
thành bao Sungsan
[thành bao Sungsan]