skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

Lễ hội Changwon theo tháng

Lễ hội Changwon theo tháng
Lịch trình Tên lễ hội Địa điểm Giải đáp thắc mắc Đến thẳng
Tháng4 Lễ hội quân cảng Jinhae Gyeongnam TP Changwon quận Jinhae phường Susong Tel. +82-55-225-6818 Xem chi tiết
Trang chủ
Lễ hội trình diễn quân nhạc Gyeongnam TP Changwon quận Jinhae phường Susong Sân vận động quốc gia Jinhae Tel. +82-55-548-2845~7 Xem chi tiết
Trang chủ
Lễ hội mùa xuân quê hương Gyeongnam TP Changwon quận Uichang phường Yongji Công viên văn hóa Yongji và khu vực lân cận thuộc Changwon Tel. +82-55-225-2341 Xem chi tiết
Trang chủ
Lễ hội hoa Jintale núi Cheonju Gyeongnam TP Changwon quận Uichang huyện Buk Oegamri Tel. +82-55-225-2341 Xem chi tiết
Trang chủ
Lễ hội Mideodeok Gyeongnam TP Changwon quận Happo huyện Jindong Tel. +82-55-271-2032~4 Xem chi tiết
Trang chủ
Tháng5 Lễ lớn Masan Gagopa Gyeongnam TP Changwon quận Happo Tel. +82-55-225-2341 Xem chi tiết
Trang chủ
Lễ hội dưa hấu Changwon Gyeongnam TP Changwon quận Uichang huyện Daesan Tel. +82-55-255-5421 Xem chi tiết
Trang chủ
Lễ hội Núi Pieum Jinlyesanseong Gyeongnam TP Changwon quận Seongsan phường Sapa Tel. +82-55-284-8870 Xem chi tiết
Tháng6 Lễ hội đúc rèn Gyeongnam Changwon Seongsan Seongsan Pechongro 137(Eo dong) Tel. +82-55-282-7270
Tháng7 Ngày của người dân Changwon Gyeongnam Changwon Seongsan Jungang Daero 181 Nhà hát lớnSeongsan Art Hall Tel. +82-55-225-2744
Tháng8 (CIFAP) / Lễ hội nghệ thuật công diễn quốc tế Changwon(CIFAP) Gyeongnam TP Changwon quận Masan Hoewon phường Yangdeok Tel. +82-55-240-6151~2 Xem chi tiết
Trang chủ
Lễ hội chợ cá Masan Gyeongnam TP Changwon quận Happo phường Namseong Tel. +82-55-221-0671 Xem chi tiết
Trang chủ
Tháng9 Lễ hội Manal Gyeongnam TP Changwon quận Happo phường Wuolyeong Tel. +82-55-296-2266 Xem chi tiết
Trang chủ
Lễ hội tương phùng núi Nam Changwon Gyeongnam TP Changwon quận Uichang phường Seosang Tel. +82-55-225-3711 Xem chi tiết
Trang chủ
Lễ hội chợ cá Masan Gyeongnam Changwon Masan Happo Bokyoriro 7(Dongseongdong) Tel. +82-55-221-0671
Khu trưng bày Biennale Changwon Gyeongnam Changwon Masan Happo Mwunshin Road 147 Tel. +82-55-225-7184
Lễ hội K-POP Changwon Gyeongnam Changwon Uichang Wonuidaero 450 Tel. +82-55-225-3661
Tháng10 Đại hội đấu bò dân tộc Changwon Gyeongnam TP Changwon quận Uichang phường Palyeong Tel. +82-55-212-2114 Xem chi tiết
Lễ hội nghệ thuật Changwon Gyeongnam TP Changwon quận Uichang phường Yongji UBND phường Yongji tầng 2 VP nghệ thuật Changwon Tel. +82-55-267-5599 Xem chi tiết
Trang chủ
Lễ hội hoa cúc Gagopa Gyeongnam TP Changwon quận Happo phường Wuolpo Tel. +82-55-225-3706 Xem chi tiết
Lễ hội đường lá phong Gyeongnam TP Changwon quận Uichang phường Yongho Sân diễn ngoài trời Seongsan Art Hall, công viên điêu khắc Tel. +82-55-225-2341 Xem chi tiết
Lễ hội hồng Gyeongnam TP Changwon quận Uichang Ấp Đông Wuoljamri Sân vận động ấp Dong Tel. +82-55-251-8353 Xem chi tiết
Trang chủ
Đại hội ẩm thực và ẩm thực quê hương toàn quốc. Gyeongnam Changwon Uichang Sangnamro 190 Công viên văn hóa Yongji Tel. +82-55-225-3601
Lễ hội K-POP Changwon Gyeongnam Changwon Uichang Wonuidaero 450 Tel. +82-55-225-3661
Tháng11 Lễ hội chim trời đầm nước Junam Gyeongnam TP Changwon quận Uichang Ấp Đông Wuoljamri Đầm nước Junam Tel. +82-55-225-2798 Xem chi tiết
Trang chủ