skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

General Overview image

  • Dân số - 1.090.687 người (408.743 hộ gia đình)
  • Tổng diện tích - 745.33 ㎢ (0.7 % đất trên toàn quốc, Gyeongnam 7.1%)
  • Tài chính - 2.354,9 tỷ won (thông thường: 178, 4 tỷ won, đặc biệt: 570, 7 tỷ won)
  • Số doanh nghiệp - 4.024 (số nhân viên: 123.131 người)
  • Tổng sản phẩm quốc nội trong khu vực (GRDP) - 30.400 tỷ 500 triệu won
  • Xuất khẩu - U$ 31,1 tỷ đô la