skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

Tuyên ngôn của thành phố Thủ đô về môi trường

Thành phố Chang Won của chúng ta đã từng là một thành phố phát triển rực rỡ tại từ thời kì đồ đá và được công nhận là một trong những đô thị được quy hoạch đầu tiên trong lịch sự phát triển của đất nước.
Nơi đây không những là trung tâm về phát triển công nghiệp mà còn là thành phố tiêu biểu trong phát triển hàng loạt các lĩnh vực Môi trường – văn hóa – giáo dục. Tuy nhiên, việc việc đô thị hóa nhanh chóng nhằm theo đuổi những giá trị vật chất mà chúng ta đang đánh mất đi môi trường tự nhiên, hoàn cảnh sống của chúng ta đồng thời cũng đang đánh mất sức khỏe của chính mình.
Hiện nay, thành phố Chang Won đang nỗ lực duy trì và xây dựng chất lượng cuộc sống cao, trong khi lên kế hoạch tiếp tục phát triển bền vững trở thành một Trung tâm về môi trường kiểu mẫu.
Để tạo ra một thành phố Chang Won trung tâm về môi trường thì mọi công dân của thành phố đều phải đồng lòng, thực tâm thực hiện các tuyên bố sau như kim chỉ nam của thành phố:

 • 1. Chúng tôi phải duy trì khuôn khổ cơ bản như bản kế hoạch cho thành phố và dự thảo một quy hoạch đô thị, xem xét môi trường trong tất cả các công việc hành chính.
 • 1. Chúng tôi sẽ cố gắng phát triển đô thị với thái độ thân thiện môi trường bằng cách thực hiện công việc kinh doanh phục hồi sinh thái sông và mở rộng các khu đô thị.
 • 1. Chúng tôi sẽ thiết lập quan hệ đối tác với các công dân, tổ chức môi trường và các công ty, lên kế hoạch thực thi cụ thể để đi vào hoạt động.
 • 1. Chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra một môi trường thân thiện với thành phố sinh thái bằng cách phát triển sinh thái rừng, định làng sinh thái và xây dựng cụm công nghiệp xanh.
 • 1. Chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống giao thông công cộng xanh tiên tiến dựa trên việc mở rộng các cơ sở xe đạp thân thiện và quản lý hệ thống giao thông công cộng tích hợp.
 • 1. Chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao chất lượng không khí bằng cách hình thành các đường dẫn gió, lập kế hoạch cho Sáng kiến Con đường sạch và sử dụng xe dùng khí điều khiển tự nhiên.
 • 1. Chúng tôi sẽ thiết lập ra một hệ thống quản lý nước hoàn hảo bằng cách đảm bảo cơ sở vật chất cho ngân hàng lọc nước với sự nỗ lực để cung cấp nước máy sạch và an toàn cho tất cả các công dân, quản lý tốt chất lượng nước sông, thống nhất việc thực hiện bảo trì đường ống nước thải và tái chế nước thải và mưa nước.
 • 1. Chúng tôi sẽ làm giảm chất thải thông qua tái chế và tiết kiệm tài nguyên, đồng thời thiết lập hệ thống môi trường sống cao cấp thông qua những nguồn cung cấp năng lượng khác nhau với hiệu quả cao hơn.
 • 1. Chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp quản lý hợp lý với sự giám sát thường xuyên của hệ thống sinh thái tự nhiên cho các con sông ở các trung tâm đô thị và Công viên Wetland Junam.
 • 1. Chúng tôi sẽ tích cực thực hiện giáo dục môi trường cho các trường học và các tổ chức xã hội nhằm tạo ra một cộng đồng thân thiện môi trường địa phương.
 • 1. Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự hợp tác về môi trường trong và ngoài nước cho bảo vệ môi trường toàn cầu, Năm 2008 chúng tôi khởi xướng hoạt động như tại Changwon Ramsar năm, tham gia Mạng chim di cư quốc tế.

Ngày 02 tháng 11 năm 2006
Thị trưởng thành phố Changwon Chủ tịch Hội đồng Thành phố Changwon
Đại diện Tập đoàn môi trường Thành phố