skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

Thị Trưởng
Phòng Quan hệ công chúng
Sở phụ trách phát triển chính quyền
Phó Thị Trưởng 1
Phòng kiểm tra
Phòng kế hoạch ngân sách
Viện kế hoạch
Viện ngân sách
Phòng giáo dục và pháp lý
Phòng Thông tin & Truyền thông
Cục hành chính
Phòng hành chính
Phòng Quản lý nhân sự
Phòng Kế toán
Phòng xúc tiến thể thao
Đoàn thành lập sân bóng chày
Đoàn chuẩn bị đại hội bắn súng thế giới
Cục kinh tế
Phòng chính sách ưu đãi kinh tế doanh nghiệp
Phòng xúc tiến đầu tư
Phòng công nghiệp tương lai
Phòng Thuế
Phòng phát triển việc làm
Cục môi trường và cây xanh
Phòng chính sách môi trường
Phòng Vệ sinh Môi trường
Phòng phát triển công viên
Phòng lâm nghiệp và không gian xanh
Phòng giao thông xanh
Cục phụ nữ phúc lợi
Phòng Phúc lợi Xã hội
Phòng giáo dục phụ nữ thanh thiếu niên
Phòng người cao tuổi-người tàn tật
Cục Thuỷ sản Hải dương
Phòng cảng biển hải dương
Phòng kinh doanh Hải dương
Phòng về Thuỷ sản
Phó Thị Trưởng 2
Cục Du lịch văn hóa
Tourism Marketing Policy Division
Phòng du lịch
Phòng nghệ thuật văn hóa
Phòng Tái lập Đô thị
Cultural Heritage Promotion Division
Cục Chính sách Đô thị
Phòng kế hoạch Đô thị
Phòng Chính sách về nhà ở
Phòng Kiến trúc Cảnh quan
Phòng Quân sự
Cục giao thông xây dựng an toàn
Phòng dân an
Phòng xây dựng và quản lý đường bộ
Phòng Chính sách Giao thông
Phòng quản lý sông kênh
Cơ quan trực tiếp / Văn phòng
Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp
Phòng y tế Changwon
Trung tâm Dịch vụ Y Tế Masan
Trung tâm Dịch vụ Y Tế Jinhae
Trụ sở Phòng Cháy và Chữa Cháy Changwon
Trạm Phòng Cháy Chữa cháy Changwon
Trạm Phòng Cháy Chữa cháy Masan
Phòng Xúc tiến Tạo việc làm
Văn phòng Cấp nước
Văn Phòng Quản lý nước thải
Văn Phòng Quản lý Vùng đất xanh
Văn phòng Phát triển Đô thị
Văn phòng Đăng ký Xe
Phòng Văn hóa và Thư viện
Phòng công nghiệp Seoul
Trụ sở kinh doanh cảng mới Changwon
Thưky hội đồng thành phố
Thưky hội đồng thành phố. ủy ban thường trực
  • Chuyên viên cấp5
  • Chuyên viên cấp6
Quận
Uichang-gu
Dong-eup
Buk-myeon
Daesan-myeon
Uichang-dong
Paryong-dong
Myeonggok-dong
Bongnim-dong
Yongji-dong
Seongsan-gu
Bansong-dong
Jungang-dong
Sangnam-dong
Sapa-dong
Gaeumjeong-dong
Seongju-dong
Ungnam-dong
Masanhappo-gu
Gusan-myeon
Jindong-myeon
Jinbuk-myeon
Jinjeon-myeon
Hyeon-dong
Gapo-dong
Woryeong-dong
Munhwa-dong
BanwolJungang-dong
Wanwol-dong
Jasan-dong
Odong-dong
Gyobang-dong
Nosan-dong
Happo-dong
Sanho-dong
Masanhoewon-gu
Naeseo-eup
Hoewon 1-dong
Hoewon 2-dong
Seokjeon-dong
Hoeseong-dong
Yangdeok 1-dong
Yangdeok 2-dong
Hapseong 1-dong
Hapseong 2-dong
Guam 1-dong
Guam 2-dong
Bongam-dong
Jinhae-gu
Jungang-dong
Taepyeong-dong
Chungmu-dong
Yeojwa-dong
Taebaek-dong
Gyeonghwa-dong
Byeongam-dong
Seok-dong
I-dong
Jaeun-dong
Deoksan-dong
Pungho-dong
Ungcheon-dong
Ungdong 1-dong
Ungdong 2-dong