skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

Thị trưởng thành phố Ahn Sang Su

Thành phố Changwon đang trên con đường phát triển thành một đô thị trung tâm của thế giới thông qua lòng nhiệt huyết quyết tâm nỗ lực của quý vị.

Với mục tiêu 'Đô thị phát triển nhảy vọt, Changwon rộng lớn' sẽ xây dựng thành phố với một lòng nhiệt huyết nhằm 'làm sống lại kinh tế cho thành phố' nhằm viết lại một trang sử khác cho thành phố.

Đô thị tràn đầy sức sống và ý chí.

Đô thị có chất lượng cuộc sống của người dân thành phố cao.

Đô thị giúp đỡ những người xung quanh bằng sự hy sinh và tấm lòng từ thiện.

Là thành phố đạt được tương lai văn hóa, công nghiệp mũi nhọn và cùng chung sống.

Tôi sẽ luôn luôn sát cánh cùng với dân thành phố.

Xin chân thành cám ơn.

Thị trưởng thành phố Ahn Sangsoo